Balení & Skladování

 

Balení

Abrazivní materiál je expedován:

  • volně ložený (nutno pamatovat na řádné zaplachtování vozidel převážejících materiál včetně zakrytí netěsností na korbách)
  • ve velkoobjemových pytlích (big-bag), které jsou plněny na váhu 1 - 1,5 t
  • pytlovaný 30 - 40 pytlů - dle požadavků odběratele (standard - 35 pytlů) na paletě zajištěných PVC fólií (smršťovací či navíjecí)

Při expedici je možná nakládka na nákladní automobily (soupravy i návěsy) pomocí vysokozdvižných vozíků nebo jeřábů na volné ploše či rampě. Je možná i nakládka do železničních vagónů (otevřených - kontejnery; krytých - pytle, big-bagy, volně ložené). Při dopravě žel. vagóny je však nutno počítat 

s určitou prodlevou pro přistavení vagónů a souvisejícím zpoplatněním. Tento způsob je však evidentně výhodný v případě odběru většího množství abrazivního materiálu. V případě zájmu ze strany odběratelů zajišťujeme oba druhy dopravy, vždy však jako samostatný obchodní případ.

 

 

Skladování

Skladování je doporučeno na místech chráněných před povětrnostními vlivy (zejména volně ložený
AMT ® a v případě, že obaly nebudou uloženy na paletách, je nutno věnovat pozornost odtékající vodě
v případech přívalových dešťů. Abrazivní materiál v obalech je možno ukládat maximálně ve dvou vrstvách na sobě, přičemž je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost možnému mechanickému poškození obalů, zejména při manipulaci zvedacími prostředky.