Kvalita AMT ®

 

Systém kvality

V roce 2003 naše společnost vybudovala integrovaný systém kvality dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Celý proces završila certifikačním auditem 23.1.2004 a získáním certifikátu u společnosti DNV CZECH REPUBLIC S.R.O.

 

 

Faktory kvality

AMT ® je vyráběno s maximálním důrazem na kvalitu. Naším cílem nikdy nebylo vyrábět materiál, který by byl průměrný, ale právě naopak. Ve výrobě jsou podstatné dvě věci - zvolit správný výrobní postup
a poté stále a důkladně kontrolovat kvalitu vstupů i výstupů. Druhým faktorem kvality je účinná kontrola. Naše společnost vypracovala precizní systém vstupní a výstupní kontroly.

Pro zjišťování standardní kvality a odpovídajících parametrů máme zřízeno zkušební pracoviště
s doporučenými technickými parametry (tryska f 8/160 mm - Lavalova, tlak na trysce 8 MPa, délka vedení od tryskacího stroje k trysce 40 m, délka vedení od kompresoru k tryskacímu stroji 20 m). Na tomto pracovišti je prakticky zkoušena účinnost AMT ® na standardní stavebních ocelích s různými stupni korozního napadení. Je zjišťována a měřena spotřeba AMT ®, drsnost otryskání, čistota
a možnost stopového znečištění (obsah soli a zbytků prachu na otryskané ploše). Vyhodnocení je prováděno porovnáním (Rugotest, porovnávací etalon) či měřením profiloměrem. V případě rozporů je možnost provést kontrolu kvality tryskání či zbytků pomocí metalurgického výbrusu.