Použití

 

Tryskání

AMT ® se nejčastěji používá při otryskávání povrchu. AMT ® svými vlastnostmi splňuje nepřísnější kritéria kladená na abrazivní materiál. Jeho vlastnosti tj. zejména tvrdost ho definují jako velmi efektivní abrazivo. Možnost vícenásobného použití pak velice snižuje náklady. AMT ® tak pomáhá ušetřit.

Vzhledem ke svému složení je šetrný k prostředí. Splňuje nejpřísnější ekologická kritéria a je tak schopen nahradit dosud nejpoužívanější abrazivo - křemičitý písek. Dle mnoha nezávislých testů, jež byly provedeny, je AMT ® inertní tzn. nereaguje s ostatními látkami a nemůže tak působit na okolí.

Celoevropský odklon od používání křemičitého písku, viditelný v zákazech jeho používání ve většině zemích EU, nutí k zamyšlení o jeho náhradě. Z mnoha různých abrazivních materiálů, jež jsou v dnešní době dostupné, má AMT ® zcela jednoznačně nejlepší poměr mezi cenou a schopnostmi. Je to tedy budoucí dokonalý substitut křemičitého písku.

 

 

Vsypy

Osvědčeným způsobem použití AMT ® jsou vsypy (např. průmyslové podlahy). AMT ® splňuje dokonale všechna kritéria vysoké kvality, jež jsou zde vyžadována.

 

 

Zásypový materiál

Výrobek AMT ® 1 nejjemnější frakce lze využívat i při pozemních stavbách jako zásypové hmoty. Tím nám naše technologie umožňuje vést bezodpadové hospodářství.

 

Plnivo nášlapné vrstvy betonové dlažby, pryskyřičných podlah

Výrobky s posypem AMT ® vykazují ve srovnání se standardními výrobky následující materiálové výhody:

 

  • vysoká tvrdost, pro kterou jsou materiály AMT® vyhledávány zejm. v oblasti průmyslových podlah
  • barevná stálost vyplývající z toho, že materiály nejsou dobarvovány ani jinak upravovány mimo sušení, drcení a třídění
  • nulová chemická závadnost vyplývající ze sklovité struktury materiálu
  • zvýšená mrazuvzdornost směsi s obsahem AMT®
  • velice příznivá cena materiálu, která se liší jen v závislosti na granulometrii (čím hrubší tím levnější)
  • materiály jsou již používány jinými výrobci betonových prefabrikátů

 

Další použití

Další možnosti využití abrazivního materiálu jako např. zásypový materiál, plniva suchých maltových směsí, nebo brusiva pro výrobu smirků, brusných kotoučů, brusných past apod. v zásadě záleží na dalším technologickém zpracování, které se odvíjí od požadavků odběratelů.