Lisování plastů z PVC

 

Nabízíme volnou kapacitu vstřikolisování PVC na dvou strojích Haitian o maximálním uzavíracím tlaku 530 tun.

 

Naším cílem je specializovat se na oblast vstřikování PVC, na což máme strojní vybavení včetně

 

  • tvrzených antikorozních šneků na lisech
  • výkonného odsávání nebezpečných látek vznikajících při lisování PVC
  • pomaloběžného drtiče na výrobní odpady z PVC
  • zajištění odběru nedrtitelných odpadů

 

 

 

 

 

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rozšíření výroby a sortimentu produkce podlahovin“ (Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006689), který je spolufinancován z EU, konkrétně z programu Technologie (OPPIK). Cílem projektu je pořízení nové technologické linky pro společnost TRYMAT, spol. s r.o., konkrétně se pak jedná o výrobní linku na zpracování a výrobu polymerních podlahových dlaždic pro občanskou výstavbu se skrytým zámkem. Tato výrobní linka se bude sestávat z několika dílčích částí (např. vstřikolisy, formy, apod. - viz podrobněji dále v textu a v podnikatelském záměru k projektu). Nové technologické zařízení doplní a zároveň rozšíří současný výrobní proces a významně tak přispěje ke zvýšení kvality a efektivity výroby.