Zakázkové míchání stavebních směsí

 

Vývoj a koncepce výrobní linky

 

 

Vývoj linky na výrobu stavebních materiálů 

V roce 2005 přijala společnost Trymat strategické rozhodnutí týkající se rozšíření výrobního sortimentu o stavební materiály a začala s výstavbou linky na výrobu stavebních hmot. Tato byla dokončena v roce 2007 a nyní pracuje v jednosměnném režimu.

 

Koncepce linky

Koncepce linky byla vzhledem k potřebě variability a flexibilnosti výroby zvolena odlišně od podobně zaměřených linek. Je totiž zvoleno horizontální uspořádání sil, kdy všechna velkokapacitní sila jsou
v jedné výškové hladině. Homogenizátor je tedy plněn pomocí systému pásových dopravníků
resp. u cementů, vápenců apod. je plněn pomocí šnekových dopravníků. Toto umožňuje lehce zapojovat a přidávat jednotlivá sila do výroby.

 

Využitím automatizace většiny procesů na lince je dosahováno maximálního omezení chyb vzniklých lidským faktorem, což následně zaručuje maximální reliabilitu výroby.

 

V neposlední řadě garantuje kvalitu námi vyráběných materiálů systém kvality ISO 9001 a systém environmentu ISO 14001 certifikovaný společností Det Norske Veritas.