Automatizace výroby

 

Linka je ovládána pomocí Řídícího systému. Ten dostává zadání pro jednotlivé dávky z Informačního systému a následně je řadí do „fronty“ a postupně zpracovává. Zároveň jsou tedy v procesu čtyři dávky – ve vážení, dopravě, mísení a expedici. Mezi jednotlivé typy výrobků jsou zařazovány čistící režimy, které zabezpečují kvalitu i při různorodé výrobě.

Součástí jsou i komplexní vizualizace zajišťující dokonalý přehled stavu výrobu. Většina parametrů linky je plně nastavitelná, což zajišťuje její vysokou variabilitu při zachování produktivity. Systém sledování
a záznamu trendů a událostí zároveň podporuje efektivitu a zajištění sledování kvality práce.