Vstupní a výstupní materiály

 

Vstupy jako jsou písky, cementy, vápence, kamenivo, superplastifikátory, retardéry apod. jsou skladovány v jednotlivých silech nebo v zásobnících chemie resp. v případě potřeby ve skladovacích prostorech. Sila se zaplňují primárně ze silovozů, přičemž lze při plnění využít tlaku vzduchu samotného silovozu nebo tlaku generovaného linkou. Při potřebě omezení či kontroly největší frakce vstupů do sil, lze využít třídiče v současnosti nastaveného sítem s oky 3,15 mm. V případě vstupů v Big-bagu (velkoobjemovém pytli) se sila plní přes tlakové zásobníky („cibuláky“), ze kterých se materiál následně fouká do jednotlivých sil. Zároveň lze tlakové zásobníky využít pro dočasné uskladnění materiálu. Zásobníky chemie jsou plněny z pytlů umístěných na pojízdném vozíku.

 

Vstupy v číslech

Počet sil

 

21

Kapacita sil (průměr na 1 silo)

 

60 m3

Počet produktových zásobníků

 

3

Kapacita produktových zásobníků (průměr na 1 zásobník) 

 

20 m3

Počet chem. zás.

 

9

Kapacita chem. zás. (průměr na 1 zásobník)

 

0,7 m3

 

Všechny vstupu jsou při příjezdu laboratorně kontrolovány zejména na vlhkost, správnou granulometrickou křivku, stáří, tvrdost apod. dle potřeby. 

 

Balení

Produkty jsou baleny do ventilových pytlů na třech pytlovacích zařízeních a tyto pytle jsou dále dopravovány ke dvěma paletizérům. Ještě před paletizéry jsou pytle popsány Ink-Jet popisovacím přístrojem s vysokou kvalitou tisku díky piezzo elektrickému vychýlení inkoustu. Na paletizéru se pytle urovnají a na závěr se ovinou samosmršťovací folií a expedují do skladu.

 

Produkty je možno balit i do velkoobjemových Big-Bagů.